BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR

Nedremarka Eiendom AS M44 tar samfunnsansvaret vi har på alvor. Vi jobber aktiv med bærekraft, og vi støtter lokale lag og organisasjoner i arbeidet mot å gi en god bredde av fritidsaktviteter og et godt nærmljø for alle.

ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven er en ny lov som blei vedtatt og satt i kraft 1.juli 2022 av Stortinget Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)

Loven har som mål å fremme selskapets respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennhetens tilgang til informasjon.

Virksomheter som omfattes av Åpenhetsloven er pålagt å forankre arbeidet med ansvarlighet i bedriftens retningslinjer. Aktsomhetsvurderinger dreier seg om å undersøke og håndtere risiko for å påvirke menneskerettigheter og arbeidsforhold negativt. Disse vurderingene omfatter både vår egen virksomhet og leverandører.

Ifølge loven har bedriften en informasjonsplikt, samt en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Redegjørelse for aktsomhetsvuderinger

Hva som ligger i informasjonskravet og hvordan man går frem for å etterspørre informasjon finner du her: Forbrukertilsynet – Informasjonskrav

Den som ber om innsyn oppfordrer vi til å være så tydelig og konkret som mulig i henvendelsen, slik at vi kan gi en tilstrekkelig og god besvarelse.

Alle henvendelser kan gjøres skriftlig til Daglig leder Eli Ulveseter eli@m44.no

Kontaktinfo

Adresse:
Jupitervegen 2
4340 Bryne

Telefon:
51 20 75 00

E-post:
hei@m44.no

Åpningstider

Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:

10 – 20
10 – 20
10 – 20
10 – 20
10 – 20
10 – 18

Følg oss

Kontaktinfo

Adresse:
Jupitervegen 2
4340 Bryne

Telefon:
51 20 75 00

E-post:
hei@m44.no

Åpningstider

Mandag: 10 – 20
Tirsdag:10 – 20
Onsdag: 10 – 20
Torsdag:10 – 20
Fredag: 10 – 20
Lørdag: 10 – 18

Følg oss