PERSONVERN

Vi i M44 er opptatt av ditt personvern. Vi verner om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i M44 skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.
Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Denne personvernerklæringen gjelder for M44 sin nettside – m44.no.

M44 er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn på denne nettsiden.

Personopplysninger som sendes til oss via mail, telefon eller kontaktskjema vil bare bli brukt til å kontakte deg i forbindelse med din henvendelse.

Vår behandling av personopplysninger
For å kunne M44 trenger vi å behandle personopplysninger knyttet til leietagere, herunder navn og kontaktinformasjon hos kontaktpersoner hos leietagere, og navn på ansatte som er registrert i IT-systemene for å registrere daglig omsetning, samt personopplysninger som behandles som ledd i våre kontrolltiltak, for eksempel vektertjenester.

På M44 tilbys gratis Wifi. For å kunne benytte deg av denne tjenesten må vi behandle blant annet, IP-adresse, MAC-adresse, og telefonnummer.

M44 har en kundeklubb der medlemmer får tilbud og nyhetsbrev tilsendt pr e-post eller SMS. For å kunne oppfylle denne avtalen er det nødvendig å behandler vi navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn og fødselsdato.

Hvor lenge lagrer vi opplysninger om deg?
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger bokføringsloven oss å oppbevare detaljert kjøpshistorikk i fem år.

Som bruker av vår nettside har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Informasjon og personopplysninger kan slettes på oppfordring ved å kontakte oss.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?
Vi vil kun dele dine personopplysninger med andre selskap i M44 i den grad det er nødvendig for å ivareta den daglige driften.

Ubetalte fordringer vil bli oversendt til inkassoselskaper. Videre vil vi dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Personopplysninger kan slettes på oppfordring ved å kontakte oss.

Kontaktinformasjon
Jupiterveien 2
4340 Bryne

E-post: hei@m44.no

Kontaktinfo

Adresse:
Jupitervegen 2
4340 Bryne

Telefon:
51 20 75 00

E-post:
hei@m44.no

Åpningstider

Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:

10 – 20
10 – 20
10 – 20
10 – 20
10 – 20
10 – 18

Følg oss

Kontaktinfo

Adresse:
Jupitervegen 2
4340 Bryne

Telefon:
51 20 75 00

E-post:
hei@m44.no

Åpningstider

Mandag: 10 – 20
Tirsdag: 10 – 20
Onsdag: 10 – 20
Torsdag: 10 – 20
Fredag: 10 – 20
Lørdag: 10 – 18

Følg oss