Velkommen til nattåpent på M44 19. desember fra kl. 10-24. Butikkene er fulle av gode tilbud. Og i tillegg til heldagstilbud blir det timestilbud fra kl 20-22 og kl 22-24.

PROGRAM:

Nissen og hans alv kommer på besøk kl 16 – 19

Damelaget til Bryne FK deler ut gløgg fra kl 19-21

Tipp antall Vippasser – vinn 4444,-

Møt Vippas og Vera mellom kl 15-19

Bryne skulekorps spiller kl 18