GiverGLEDE

I forbindelse med skolestart hvert år inviterer vi alle våre kunder og
ansatte til å bli med på innsamling av skolesekker til Stiftelsen KPK-UKRAINA. Det er viktig for alle barn å få gå på skole for å lære og lese, skrive og regne, og ikke minst få kunnskap for å få best mulig forutsetninger i livet.
I Ukraina har alle barn rett på skolegang, men det er flere kriterier som allikevel må oppfylles for at de faktisk får gå, blant annet det å ha en skolesekk. Dette er dessverre noe som veldig mange foreldre ikke har råd til å kjøpe, og svært mange barn får derfor ikke gå på skolen.
Vil du bidra?
På senteret finner du røde donasjonskasser. De er plassert ved Norli, Ark og Extra Leker. Her kan du levere skolesekker som vil bli donert til stiftelsen KPK- Ukraina

Innsamlingen pågår i perioden 4.juli-31 august